سجاد حبیبی

موسس و مدیرعامل شرکت فناوران فراگستر هوشمند آرکا (سهامی خاص)

 

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
  • کارشناسی ارشد امنیت اطلاعات

سوابق کاری:

  • موسس و مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آرکا
  • مدیر مرکز آموزش و آزمون های بین المللی ICDL/ECDL آرکا
  • مدیر مرکز فنی و پشتیبانی آرکا